Els van der Plas verlaat Premsela

Max Bruinsma, 07 maart 2012

Vertrek na fusie

Per 1 augustus van dit jaar neemt Els van der Plas afscheid als directeur van Premsela, het Nederlandse instituut voor design en mode. Ze is benoemd als algemeen directeur van de organisatie die ontstaat na de fusie van Het Muziektheater Amsterdam, De Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet.

Els van der Plas werd in januari vorig jaar aangesteld als directeur van Premsela. Daarvoor was ze directeur van het Prins Claus Fonds. Kort na haar aantreden bij Premsela kondigde staatssecretaris Zijlstra van OCW aan dat de regering de drie sectorinstituten voor de 'creatieve industrie' in 2013 wil samenvoegen tot één. Fusiebesprekingen tussen NAi, Premsela en Virtueel Platform verliepen sindsdien zo stroef dat het ministerie Bart Drenth, directielid van het Utrechtse organisatie-adviesbureau Berenschot, als kwartiermaker aanstelde om het proces te begeleiden. 
Van der Plas zal als directeur aanblijven tot de fusie tussen de drie instituten rond is, en dan overstappen op een nieuw fusieproject, dat tussen Het Muziektheater Amsterdam, De Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet.

Bij Premsela was Van der Plas onder meer verantwoordelijk voor de doorstart van het Designhuis in Eindhoven, waar het instituut sinds oktober 2011 verschillende designtentoonstellingen programmeert. Vorig jaar is ook het tweede TNO-onderzoek naar de omvang en de economische betekenis van de designsector gerealiseerd, waaruit bleek dat de creatieve sector in Nederland groeit en bloeit. Ook nam Premsela met Els van der Plas zijn coördinerende taak op met betrekking tot de versnipperde designarchieven in Nederland, in het ontwikkelingsproject ‘Nationaal Design Archief’. Kritiek op haar functioneren kwam er ook uit de sector, waar Premsela's sterke drang om zich als organisatie te profileren soms op gespannen voet stond met de meer dienstbare houding die de ontwerpwereld van het instituut verlangde. Daardoor werd Premsela door andere organisaties in het veld vaak niet alleen als partner gezien, maar ook als concurrent ervaren.

In een interview in Items, kort na haar aanstelling als directeur van Premsela liet Van der Plas weten zich zorgen te maken over het effect van de bezuinigingen op cultuur: "Je kunt veilig zeggen dat de aangekondigde bezuinigingen op de cultuurbegroting en op innovatiesubsidies ten koste zullen gaan van de experimentele infrastructuur in Nederland. Die dreigt verloren te gaan." Inmiddels zijn de fusiebesprekingen tussen NAi, Premsela en Virtueel Platform zo goed als afgerond en is een beleidsplan ingediend bij de Raad voor Cultuur. Hoewel de inhoud daarvan nog niet openbaar is gemaakt, staat al wel vast dat het nieuwe sectorinstituut voor de creatieve industrie in Rotterdam gevestigd zal worden, onder een nieuwe directeur.

... reageer