Over Items

In de bijna dertig jaar sinds zijn start in 1982 heeft Items, tijdschrift voor vormgeving, zich ontwikkeld tot het toonaangevende designblad in het Nederlandstalige gebied. Items kijkt naar het designveld vanuit de gedachte dat alle ontwerpvakken een aantal essentiële karaktertrekken delen. Architectonisch, grafisch, industrieel, product- en modeontwerp kenmerken zich door een specifieke verhouding tussen wat vroeger kunst en nijverheid heette, daarna vorm en functie, en tegenwoordig cultuur en industrie. Design is zowel functioneel product als cultuuruiting. Wat dat betreft is Items nadrukkelijk een actueel cultureel tijdschrift, dat in aanvulling van, en soms in polemiek met, media op het gebied van de visuele cultuur bericht over de wijze waarop wij ons als culturele individuen sociaal en esthetisch uitdrukken. Tegelijkertijd erkent de redactie de eigenheid van elke ontwerpdiscipline – een huis is iets anders dan een boek of een jas. Dat is onze redactionele uitdaging: bruggen te slaan over de traditionele grenzen van de ontwerpdisciplines heen, zonder de expertise te negeren die elke ontwerpkritiek nodig heeft om precies te zijn. Items wil zijn positie als toonaangevend Nederlands designtijdschrift behouden en versterken. Enerzijds door nieuwe ontwikkelingen in de ontwerpvakken van nabij te volgen en onderzoeken, door kritisch te kijken naar trends en nieuwe producten, door 'sterontwerpers' aan nader onderzoek te onderwerpen en jonge ontwerpers te introduceren, door ruimte te bieden aan discussies over hete hangijzers, en die zo nodig te entameren – kortom, door de actualiteit van het ontwerpen kritisch te beschrijven en analyseren. Anderzijds willen we die actualiteit in perspectief plaatsen door overkoepelende thema's te onderzoeken, die de culturele context van de design duiden.

doelgroep

Items richt zich tot ontwerpers en geïnteresseerden in design en cultuur. Wij zien ontwerpers (of in hedendaags Nederlands de creative industry) als ons kernpubliek. Dat stelt ons in staat om over design te schrijven op een volwassen en uitdagende manier, zonder op onze hurken te gaan zitten. Daarop stemmen we onze aanspreekvorm, onze stijl af: op ontwikkelde en cultureel geïnteresseerde mensen, die zowel nieuws en achtergrondinformatie op hun eigen vakgebied willen krijgen als verdieping en reflectie zoeken op het bredere gebied van designcultuur.

Hoofdredacteur: Max Bruinsma

'Editorialist' Max Bruinsma studeerde Kunst-, Architectuur- en Designgeschiedenis in Groningen en Amsterdam. Sinds 1985 publiceert hij kritieken en essays in Nederlandse en internationale kunst- en ontwerptijdschriften. Van 1997 tot 2000 was hij hoofdredacteur van Eye, the international review of graphic design in Londen. Bruinsma is sinds 1988 als redacteur en medewerker verbonden aan Items en publiceerde en redigeerde verschillende boeken over grafisch ontwerpen en webdesign. Hij is verder werkzaam als adviseur op het gebied van cultuur en design voor diverse organisaties, waaronder Experimenta Design, Lissabon. Daarnaast is hij docent aan de afdeling Grafisch Ontwerpen van de St. Joost Academie in Den Bosch en Breda. Eerder was hij muziekredacteur bij de VPRO. In 2005 kreeg Bruinsma de Pierre Bayleprijs voor Vormgevingskritiek.

maxbruinsma.nl
experimentadesign.pt

Managing Editor: Pao Lien Djie

Pao Lien Djie studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de richting Ikonologie en kunsttheorie. Ze studeerde af op het drukwerk ontworpen in opdracht van de Nederlandse Oliefabrieken en daarmee was de kennismaking met de geschiedenis van het grafisch ontwerp een feit. Na een paar jaar publiciteit, projectorganisatie voor uiteenlopende opdrachtgevers in de culturele sector te hebben gedaan begon zij in 1997 als bureauredacteur bij Items.

Eindredacteur: Roelien Plaatsman

Roelien Plaatsman studeerde pedagogie aan de UvA en studeerde af als orthopedagoog. Maar ja. Er volgde een omweg die, via de studio van Ulf Moritz, het Platform Design for All, het schrijven van artikelen voor o.a. Bijvoorbeeld, en de redactie van PI Projekt & Interieur, leidde naar de redactie van Items. Ze werkte mee aan diverse publicaties en volgt een opleiding tot literair vertaler Engels-Nederlands.

Redacteur: Marc Vlemmings

Marc Vlemmings is een autodidact op het gebied van design en architectuur, onderwerpen die al op jonge leeftijd zijn interesse hadden. Hij is in 1993 voor Items gaan schrijven en werd in 1995 lid van de redactie. Hij werkt ook voor andere media in binnen- en buitenland, en adviseert organisaties en ondernemingen over hun designbeleid. In 2000 maakte hij deel uit van de commissie die het Ministerie van OCenW adviseerde over het HBO kunstvakonderwijs

Grafisch Ontwerp: Almanak

Almanak is een Amsterdams grafisch ontwerperscollectief bestaande uit Barbara Hennequin, Jeremy Jansen en Rob van den Nieuwenhuizen. De drie ontwerpers werkten eerder samen aan verschillende boek- en identiteitsprojecten, en besloten in 2011 hun krachten te bundelen bij specifieke, grotere projecten zoals de vormgeving van Items. Door onder één naam te opereren bieden ze een alternatief voor de grotere gevestigde bureaus.

Vanuit een gedeelde etage in een oud depotgebouw van het voormalige stadsarchief van Amsterdam, werken de ontwerpers van Almanak naast de vormgeving van Items aan opdrachten zoals boeken, posters, identiteiten en websites. Daarnaast initiëren zij zelf projecten, zoals Depot BG: een gedeelde project- en tentoonstellingsruimte waar Almanak kleine exposities, lezingen en presentaties organiseert.

Almanak en de drie ontwerpers afzonderlijk benaderen ieder project vanuit een kritische, onderzoekende houding en zijn waar mogelijk intensief betrokken bij het redactionele proces, waarbij ze streven naar een inhoudelijke en visuele eenheid.