Items 2 2008

In Items 2 2008 onder andere aandacht voor het nieuwe, rijksbrede logo; interviews met Charley Harper en Enzo Mari; de opkomst van FabLabs in Nederland en het portfolio van Sander Plug.