Items 2 2006

In dit nummer o.a. Jan Hoet over design en kunst; artikels over Kossmann.dejong, Creative Commons, Claudy Jongstra, Michel Quarez; en het portfolio van Fons Schiedon.