Papaneks ideologie door ontwerpers bijgesteld. No-nonsense engagement

Chris Reinewald, 01 mei 1996

Uit: Items 3 1996

Ontwerpen als ontwikkelingshulp is de missie van humanitair design pionier Victor Papanek.

25 jaar na verschijning van zijn boek ‘Design for the Real World’ (1971) wordt in deze reportage de balans opgemaakt. De focus is verschoven naar een zakelijker vorm van hulp; Papanek’s antikapitalistische sentiment bleek te dogmatisch en politiek van aard en zijn beoogde revolutie bleef uit.

... reageer