Technoculturen

Petran Kockelkoren, 27 juni 2008

Uit: Items 4 2008

De mens wordt gelijkgeschakeld en objecten worden gestandaardiseerd, somberden techniekfilosofen als Martin Heidegger en Lewis Mumford ooit over de grote vaart in de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Techniek zou mensen vervreemden van de wereld. Maar het hangt ervan af waarvoor we techniek inzetten en met welke beweegredenen. Kiezen we daarbij voor diversiteit of kostendrukkende massificatie? vraagt Kochelkoren.

... reageer