Items 6 2009

De jaarlijkse eindexamencollectie van Items zet de toon in nr. 6 2009: niet alleen het werk van de beste ontwerpstudenten van het land, maar ook een stuk over de grote collectie eindexamencatalogi die in de loop der jaren ontstond, en een nalayse van de invloed van het Bauhaus op het Nederlandse kunstonderwijs.

Daarnaast een interview met Mevis en van Deursen, en het portfolio van Roel Wouters.

Portfolio Roel Wouters

Roel Wouters beperkt zich niet tot één discipline. Hij ontwerpt liever een proces dat zou kunnen leiden tot een gewenst, maar bovenal tot een onverwacht en stimulerend resultaat. Wel voelt hij zich uiteindelijk toch vooral grafisch ontwerper. “Ik voel me heel veilig als er uiteindelijk weer iets 2D’s uitkomt.”

Eindexamenselectie 2009

De jaarlijkse selectie van het beste eindexamenwerk van Nederlandse ontwerpopleidingen. Met opvallende concepten voor nieuwe vliegtuigtypes, mode geïnspireerd op tribals in My Little Pony-kleuren, en up-to-date weergaven van het effect van geestverruimende middelen.
 

Interview Mevis en van Deursen

Mevis en Van Deursen werden bekend vanwege hun gestage productie van boeken voor kunstenaars, waarbij ze niet schromen als actieve redacteuren, coproducenten en coauteurs op te treden. Beiden hebben een lange staat van dienst als docent in het ontwerponderwijs. Dat ze daarmee tot de meest invloedrijke Nederlandse ontwerpers van de afgelopen twintig jaar behoren is onlangs officieel erkend met de toekenning van een Amsterdamprijs. Aanleiding tot een uitgebreid interview

Lees het hele interview hier.

Eindexamencatalogi

Kun je in oude eindexamencatalogi met terugwerkende kracht ontwikkelingen in design bespeuren? Zelden. Een academisch examenjaar is kort. Nieuw talent manifesteert zich, krijgt het jaar erna volgelingen, suddert dan nog een jaar na voor er weer vernieuwers opstaan. De geboekstaafde jaaroverzichten geven een versplinterd, anekdotisch beeld. Een terugblik.

Bauhaus en het Nederlandse kunstonderwijs

Hoewel het Bauhaus maar kort bestond was het als opleiding wereldwijd van grote invloed op het kunst- en ontwerponderwijs. Ook in Nederland, waar in de jaren dertig adepten van het Bauhaus in Amsterdam De Nieuwe Kunstschool oprichtten. Negentig jaar na oprichting lijken de ideeën van het Bauhaus nog altijd relevant voor het huidige ontwerponderwijs, maar worden ze minder expliciet uitgedragen.

En bovendien:

Updates over o.a. de Dutch Design Week 2009, Urgent Methods, Soepboer & Stooker en de gratis gaten van Simon de Boer.
Recensies over o.a. Karel Suyling voor Citroën, Bauhaus: a conceptual model en Design for a living world
En de columns van Ron Kaal en Melle Hammer.

Redactioneel: Tussen droom en daad

Ontwerpen is een vluchtig vak, niet alleen omdat de producten ervan vaak slechts een kort leven is beschoren, maar ook omdat het denken dat aan die producten vooraf gaat vaak zo ijl is. In weerwil van de functionalistische roots van het design, die stevig in de objectieve werkelijkheid van technologische processen, de verifieerbare eisen van de ergonomie en de harde cijfers van de economie lijken geworteld, is de essentie van het ontwerpen ongrijpbaar poëtisch. De weg van briefing naar eindproduct is een kaartloze route van onnavolgbare associaties.
Hoe breng je zulke processen toch in kaart, hoe vertaal je ze naar iets dat we kunnen volgen en analyseren? Dat zijn vragen die voor elke ontwerper, opdrachtgever en criticus interessant zijn, maar voor het ontwerponderwijs zijn ze essentieel.

Lees hier het Redactioneel.