Items 1 2011

In deze Items:

In dit nummer ruimschoots aandacht voor de aangekondigde bezuinigingen op de cultuursector en de gevolgen voor het ontwerpveld. Daarnaast een interview met Els van der Plas, de nieuwe directeur van Premsela; en een interview met Martijn Engelbregt, wiens EGBG vijftien jaar bestaat; en het portfolio van Catalogtree.

Lees hier het Redactioneel.

Cultuurcrash

Wat is het belang van kunst en cultuur en wat is het belang van subsidies voor kunst en cultuur? Wat zijn de argumenten om die subsidies wel of niet te verstrekken? Over deze actuele kwesties blijken links en rechts misverstanden te bestaan. Ron Kaal schept orde.

Illustratie: Tim Enthoven

Interview Els van der Plas

Max Bruinsma sprak met de nieuwe directeur van Premsela, Els van der Plas. Met haar benoeming heeft Premsela iemand binnengehaald die gewend is verder te kijken dan onze landsgrenzen en met stelligheid bestrijdt dat cultuur niet nuttig zou zijn: “Culture is a basic need.”

Beeld: portret Els van der Plas, foto Lizzy Kalisvaart

De Stijl van het Rijk

Eén van de aspecten van het thema ‘design en overheid’, de tweejaarlijkse manifestatie die vanuit Ontwerpwerk in Den Haag wordt georganiseerd, is de manier waarop de overheid zich laat zien in het publieke domein en met haar burgers communiceert. Het boek De stijl van het Rijk werd een ware spoedcursus over de huisstijlen van de ministeries sinds 1977. Frederike Huygen analyseert.

Beeld: Omslag De Stijl van het Rijk

EGBG / Martijn Engelbregt

Ze zijn er nog: ontwerpers en kunstenaars die maatschappelijke verschijnselen en problemen signaleren en aan willen pakken. Martijn Engelbrecht is er zo-eentje.
Al vijftien jaar opereert hij vanuit zijn studio EGBG in Amsterdam vooral in opdracht van de overheid. Hij noemt zichzelf enquêteur, procesmanager, statisticus, grafisch onderzoeker of procedurekunstenaar. “Kunst heeft altijd een functie.” Een interview door Lotte van Gelder.

Beeld: Martijn Engelbregt staat triomfantelijk op zijn GROOT Leeuwarder Monument. Foto Ingeborg Hoogeveen
 

Stedelijke mobiliteit in de toekomst

Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad woont, groeien de zorgen over de toekomst. Mobiliteit is al een probleem in verstedelijkte gebieden, en de verstedelijkingstrend zet onverminderd door. Duitse autoproducenten als Audi en BMW en elektronicagigant Philips gingen met architecten, stedenbouwkundigen en wetenschappers in gesprek om samen te zoeken naar nieuwe scenario’s. Door Marc Vlemmings.

Beeld: Het winnende concept van de Audi Urban Fututre Award, A Way van Jürgen Mayer H.

Portfolio: Catalogtree

Daniel Gross en Joris Matha van Catalogtree ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan de Werkplaats Typografie en delen sindsdien hun interesse voor programmeren en het ontwerpen voor nieuwe media. Als team onderzoeken ze de wereld en proberen ze informatie in getallen te vangen, om die vervolgens door middel van algoritmes om te zetten in onvoorspelbare en vaak abstracte vormen. “Programmeren heeft iets magisch.” Harmen Liemburg zocht ze op.

Beeld: opname uit de iPad-documentaire Money&Speed waarvoor CatalogTree de infographics ontwikkelden.

En bovendien:

Updates over o.a. de arcadeherinneringen van jonge gameonterwerps, usability-expert en stand-up comedian Jasper van Kuijk, en een verslag van het bezoek van Rick Poynor aan Items Live.

Recensies van o.a. het boek over Gerd Arntz, een nieuwe uitgave van Barthes' Mythologies en Irma Boom's bijzondere boek James Jennifer Georgina.

De columns van Ron Kaal en het Conditional Design Team.

En de goudmijn van Peter van den Hoogen.

Beeld: screenshot van het arcade-achtige spel Super Crate Box van Vlambeer.

Cultuurbezuinigingen

Dat de overheid op de cultuursubsidies wil bezuinigen kan weinigen zijn ontgaan. De Staatssecretaris van Cultuur wil twintig procent bezuinigen, maar waarop en hoeveel precies wordt pas in 2012 bekend. Ondertussen hebben zijn collega’s van Sociale Zaken en Financiën maatregelen genomen die de kunst- en vormgevingssector al eerder in de portemonnee zullen treffen. Marc Vlemmings inventariseert.