Tussen ambacht en industrie 2

Frederike Huygen, 01 oktober 1984

Uit: Items 14 1984

Deel 2. Fenomeen 'de zelfproducerende ontwerper'

Zelfstandig opererende ontwerpers zorgen voor een nieuwe geestdrift in het ontwerpen. Ze stellen zich onafhankelijk op en zijn initiatiefrijk. Bepalend voor hun houding is de eigenwijze ontwerpmentaliteit die samen gaat met het centraal stellen van persoonlijke expressie. Ruim dertig zelfproducerende ontwerpers illustreren het artikel en vertellen over hun motieven en ervaringen.

... reageer