Design Academy: 3 Mastershoofden terug

Max Bruinsma, 20 juli 2012

"Onderwijsvernieuwing" uitgesteld

De drie hoofden van de Mastersopleidingen aan de Design Academy Eindhoven DAE hebben hun conflict met de directie bijgelegd. Na zeer hevige druk, met name vanuit de gezamenlijke Masters en Bachelors studenten, is ook de raad van toezicht van de academie tot de slotsom gekomen dat de schade van het vertrek van de drie, Jan Boelen, Joost Grootens en Louise Schouwenberg, voor de academie te groot zou worden. Daarnaast lijkt de breed gedragen kritiek op de onderwijsvernieuwing die de academie wil doorzetten, nu ook tot de directie en raad van toezicht te zijn doorgedrongen.


Entree Design Academy Eindhoven tijdens eindexamenexpositie, oktober 2011 (foto: Max Bruinsma)

Jan Boelen (Social Design), Joost Grootens (Information Design) en Louise Schouwenberg (Contextual Design) dienden op 5 juli hun ontslag in "uit onvrede met de onderwijs vernieuwingsplannen. Onderwijskundige en organisatorische aspecten zouden in de toekomst prevaleren boven inhoudelijke, artistieke autonomie van de afdelingshoofden en docenten. Bovendien zouden de plannen volgens het drietal niet accorderen met het speciale karakter van een Master ontwerpopleiding."

Dit meldt een persbericht van de DAE dat vrijdagmiddag werd uitgegeven, waarin wordt bekendgemaakt dat met de drie is overeengekomen dat zij "als Heads of Master Programs terugkeren binnen de condities die tot nu toe golden voor het Masteronderwijs binnen DAE." Ze blijven kortom baas op hun eigen terrein, met de bevoegdheid om onderwijsthema's te kiezen en docenten en studenten aan te nemen. Daarmee staat de onderwijsvernieuwing die de DAE wilde doorvoeren, met nieuwe deans of education en translators om de Byzantijnse spraakverwarring tussen onderwijsmanagers en lesgevende professionals te helpen oplossen in de ijskast, tenminste wat de Masters opleidingen betreft. De academie meldt dat ze er samen met de drie hoofden nog eens naar gaat kijken: "In de loop van het jaar zullen [Boelen, Grootens en Schouwenberg] gesprekken voeren over de toekomst van het Masteronderwijs met Igor van Hooff, lid van het College van Bestuur, en Ton Wagemakers, die vanuit zijn huidige rol als Lid Raad van Toezicht tijdelijk toetreedt tot het College van bestuur met als portefeuille Onderwijsvernieuwing."


Tuomas Tolvanen, eindexamenwerk Master Design Academy Eindhoven 2011, detail

De aanstelling van Ton Wagemakers, ex-directeur van het Audax Textielmuseum in Tilburg en lid van de raad van toezicht van de DAE, als interimbestuurder is opmerkelijk. Een tweede opmerkelijk detail is dat in de geciteerde passage – en in de rest van het persbericht – de naam van mededirectielid Anne Mieke Eggenkamp ontbreekt. Haar positie is door de kwestie ernstig aangetast, en al is er op dit moment geen indicatie dat zij overweegt te vertrekken, zal het weinigen verbazen als ze na de zomer niet terugkeert, zeker nu een belangrijk onderdeel van haar taak, onderwijsvernieuwing, tijdelijk door een ander wordt waargenomen.

Intussen heeft ook de voormalige bestuursvoorzitter van de DAE, trendforecaster Lidewij Edelkoort, zich via een open brief, gepubliceerd op Design.nl en in NRC Handelsblad, in de discussie gemengd. "Aangezien er niets mis is met het systeem, is er dus iets anders mis," schrijft ze over de volgens haar "destructieve weg" die de school gekozen heeft en die leidde tot de ontslagneming van de drie Mastershoofden. Edelkoort voegt zich daamee in een uitdijend koor van gezaghebbende stemmen die de onderwijsvernieuwingsplannen van de DAE verwerpen als een doodlopende bureaucratische weg. Met de herinstallering van de drie dwarse hoofden van de Mastersopleidingen lijkt die kritiek nu ook gehoord door bestuur en toezichthouders van de Design Academie.

English translation here.

Beeld: Mastersafdeling Design Academie Eindhoven

This post is also available in English ... reageer