Oproep: Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture

Redactie Items, 29 mei 2012

Een oproep aan architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, vormgevers, specialisten in nieuwe media en beschouwers: Het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Nederlands Architectuurinstituut nodigen mensen uit deze disciplines uit zich aan te melden voor een onderzoeksperiode in de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture. De voorkeur gaat uit naar interdisciplinaire teams. Zij kunnen een voorstel indienen waarin een maatschappelijk-ruimtelijk vraagstuk centraal staat, dat in Nederland aan de orde is en bovendien een publiek belang dient.  

De oproep speelt in op de toenemende vraag hoe digitale media een rol kunnen spelen binnen ruimtelijk onderzoek. De vraag naar integrale oplossingen voor complexe, brede maatschappelijke vraagstukken, is groot. De studio wil daar een bijdrage aan leveren door een podium te zijn waar ontwerpers kunnen experimenteren en innoveren.
Maximaal drie teams worden geselecteerd. Bij de selectie hoeft geen aanvraagformulier te worden ingevuld. Wel wordt vooral gelet op omschrijving en motivatie van het voorstel, de onderzoeksvraag en stellingname, interdisciplinaire aanpak, onderbouwing van de realisatiekansen en maatschappelijke relevantie van het voorstel. De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden kenbaar gemaakt aan kennispartners en andere opdrachtgevers, met het doel de ideeën tot daadwerkelijke opdrachten om te buigen. Net als bij de vorige rondes is er voor de geselecteerde teams een werkruimte beschikbaar in het Schieblock Rotterdam. De onderzoeksperiode wordt afgesloten met een publiekspresentatie in het NAi.
Geïntereseerd? Tot en met maandag 16 juli 2012 kunnen voorstellen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, ter attentie van Anne Hoogewoning. (A.Hoogewoning@architectuurfonds.nl).


Beeld: Urban Echo van Lustlab

... reageer