Op zoek naar zappi

Henk Pouw, 01 juni 1988

Uit: Items 26 1988

Ontwerpers moeten met nieuwe materialen echt nieuwe vormen gaan maken.

En niet zoals gebruikelijk nieuw materiaal vooral inzetten als substituut dat aan oude randvoorwaarden moet voldoen. 

... reageer