Beyond Problem Solving: Deur-voet-klink

Robbert van Strien, 10 maart 2011

Probleem opgelost: vieze wc-deurhandvaten

Sommige openbare toiletten zijn zo ranzig, dat je elk contact tussen je huid en een willekeurig oppervlak maar beter kunt vermijden.

Gelukkig is voor één min of meer onoverkomelijke interactie tussen mens en omgeving op openbare toilleten een oplossing bedacht: de deurklink op voethoogte. Door je voet achter de klink te haken, kun je de deur openen zonder de handklink - een broedplaats van allerlei vuil - te hoeven aanraken. Probleem opgelost: maar wat als je aan je mooie schoenen bent gehecht, en ook die van toiletgerelateerd vuil wilt ontzien?

Via: Neatorama

... reageer