Ontdaan van alle ruis

Robbert van Strien, 14 april 2011

Sommige logo's zijn zo welbekend, dat we de tekstuele ruis eromheen al niet meer nodig hebben: de grafische basisvorm is voor herkenning voldoende.

Ontwerpcollectief Dorothy bewijst dat onomstotelijk met de serie 'You Took My Name', waarin ze bekende logo's hebben teruggebracht tot hun meest rudimentaire vorm:

Via: Notcot

... reageer