Steun Items

Redactie Items, 10 december 2012

Het laatste nummer van Items verschijnt 28 december. De kans is groot dat dit ook de laatste Items is – al is dat het laatste wat wij willen. We willen namelijk graag doorgaan met het maken van een onafhankelijk, informatief, kritisch, stevig blad annex platform voor ontwerpers en iedereen die in ontwerpen geïnteresseerd is. En daar hebben we onze lezers, hard bij nodig, zowel inhoudelijk als financieel, als als abonnee en sympathisant.

De afgelopen maanden hebben we geprobeerd nieuwe partnerschappen aan te gaan, die Items na het aflopen van de subsidie per 2013 een steviger financiële basis zouden kunnen geven. Daarin zijn we nog niet geslaagd. De ‘creatieve sector’ begint te voelen wat het betekent dat de overheid een paar honderd miljoen euro op cultuur bezuinigt. Er vallen niet zomaar enkele theatergezelschappen, orkesten, presentatieplekken, tijdschriften en broedplaatsen om, maar hele ketens van samenhangende culturele activiteiten. De gedachte dat ‘de markt’ die miljoenen wel kan compenseren is in deze tijd van economische crisis absurd.

Een onbedoeld maar soms schrijnend bijeffect van de nieuwe, veel meer op projecten gerichte subsidieregels voor de creatieve sector is dat incidentele events relatief makkelijk ondersteuning vinden, maar dat tegelijkertijd de organisatoren van die incidenten langzamerhand leegbloeden. Maar om een incident van enige waarde te organiseren, heb je continuïteit nodig, in organisatie, expertise en netwerk.

Neem Items: de tentoonstelling die we dit jaar van eindexamenprojecten uit Nederland en Vlaanderen maakten tijdens Dutch Design Week was zo’n – zeer succesvol – incident. We ontvingen in acht dagen ruim vijftienduizend bezoekers. Die tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Die inspanning, die een hele keten van producten opleverde – het eindexamennummer, de tentoonstelling, de Engelstalige iPad app, videopresentaties op de beeldschermen van Dropstuff, publicaties in andere media – werd gedaan door een redactie die intussen noch van de overheid, noch van de markt voldoende steun krijgt om te kunnen overleven.

Nu de overheid zich terugtrekt zijn nieuwe partnerships nodig. Items doet hard z'n best om die nieuwe connecties te leggen. Maar we kunnen het niet alleen!

(dit is een ingekorte versie van het hoofdredactioneel van Max Bruinsma in Items #6, die 28 december in de winkel ligt)

Op de omstekers van Items #6 betuigt een aantal bevriende ontwerpers en ontwerpbureaus hun steun: Kesselskramer, Studio Dumbar, Designpolitie, Lust, Jan van Toorn, Viktor Hachmang, Tim Enthoven, Cox & Grusenmeyer. Wij danken hen hartelijk.

Wil je ook iets doen? Betuig je steun, word of blijf abonnee, zeg sponsoring en/of advertenties toe, en koop straks het nieuwe nummer met de bijzondere omstekers.

Beeld: Omsteker Items #6, Viktor Hachmang

... reageer