Items verder na faillissement

Max Bruinsma, 21 juni 2013

herstart als platform voor design

Op 4 juni van dit jaar werd de Stichting Design Items, eigenaar en uitgever van Items magazine, failliet verklaard, nadat eerdere pogingen om door te starten waren mislukt. Daarmee kwam officieel een eind aan het ruim dertig jaar oude tijdschrift over design, dat in totaal 175 nummers heeft geteld vanaf 1982. Inmiddels heeft de oude hoofdredactie samen met de ontwerpers van Almanak de titel terug verworven en wordt aan een herstart gewerkt.

Items verkeerde al sinds vorig jaar in zwaar weer. Teruglopende abonnee-aantallen en de inzakkende advertentiemarkt maakten het al moeilijk om het blad te continueren. De afschaffing van de structurele subsidie was de spreekwoordelijke druppel. Pogingen om het blad te fuseren met een verwante publicatie mislukten, evenals voorstellen voor partnerships met andere partijen in het Nederlandse ontwerpveld. Het faillissement van Items werd onafwendbaar toen enkele grotere schuldeisers niet wilden ingaan op een voorstel om schulden grotendeels af te schrijven.

De Items hoofdredactie, Max Bruinsma en Pao Lien Djie, heeft nu samen met Almanak (Barbara Hennequin, Jeremy Jansen en Rob van den Nieuwenhuizen), de ontwerpers van de laatste jaargang van het blad, de uitgeefrechten op Items uit het faillissement verworven, waarmee in principe een herstart mogelijk blijft. Maar aangezien er op dit moment geen financiering is voor een regulier verschijnend tijdschrift, zal Items zich vooralsnog vooral uiten als webmagazine, en via projecten die samen met partners ontwikkeld kunnen worden, zoals Dutch Design Graduates, het jaarlijkse overzicht van afstudeerprojecten van designopleidingen in Nederland tijdens Dutch Design Week, en Items Live. De samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam, die dit jaar tot drie goedbezochte Items Live events heeft geleid, zal in de herfst een vervolg krijgen.

Om de site van Items weer nieuw leven in te blazen, zullen partners Items en Almanak hulp nodig hebben van actieve lezers en bezoekers van de site. Daartoe plaatsten we enkele maanden geleden een oproep op Items' Facebook pagina, waarop tientallen enthousiaste reacties kwamen van mensen uit zeer diverse achtergrond om mee te werken, mee te posten en mee te kijken naar design in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Items gaat, kortom, zij het in sterk afgeslankte vorm, verder.

Beeld: Steunbetuigingen tijdens Items Live @ Object Rotterdam, februari 2013. Foto's: Pretty Picture / Dodo van Arem.

... reageer