Lensvelt bevrijdt Lensvelt

Marc Vlemmings, 18 december 2010

Hans Lensvelt voerde een opvallende bevrijdingsactie uit om de volledige zeggenschap over zijn bedrijf Lensvelt terug te krijgen.

Lensvelt bevrijd

Met een opmerkelijke bevrijdingsactie heeft Hans Lensvelt weer de volledige zeggenschap over zijn bedrijf Lensvelt gekregen. Vier jaar geleden fuseerde het Bredase projectmeubelbedrijf met Gispen uit Culemborg. Hans Lensvelt kreeg dertig procent van de aandelen Gispen-Lensvelt Group en hij trad toe tot de directie als creatief directeur. Het leek een match made in heaven, maar in mei van dit jaar bleek de liefde over; Lensvelt werd onverwacht aan de kant geschoven.
Afgelopen zomer begon Lensvelt een actie om het voormalige familiebedrijf terug te krijgen. Uitgedost als revolutionair riep hij vanaf een affiche op tot een vrij en onafhankelijk Lensvelt. Dit had effect, want korte tijd later kwam het bericht dat Hans Lensvelt zijn bedrijf had kunnen terugkopen en dat Gispen-Lensvelt Group zou worden opgeheven. In het persbericht schrijft de Gispen directie dat “de fusie tussen Lensvelt en Gispen in 2006 voor alle betrokkenen op diverse terreinen uitstekend heeft gewerkt maar dat het er ook voor zorgde dat beide traditierijke ondernemingen in denken en doen steeds dichter naar elkaar toegroeiden waardoor een te beperkt deel van de markt werd bewerkt.” De meeste fusies mislukken omdat de synergie juist niet tot stand komt, maar dit terzijde.
Lensvelt liet in de media weten dat de creativiteit in het gedrang kwam bij Gispen-Lensvelt. Ook zegt hij: “Ik merk dat er steeds meer behoefte is aan kleine, flexibele bedrijven. Zo kunnen we iedere klant optimale aandacht geven. Daarbij zullen wij, in tegenstelling met wat gebruikelijk is in de markt, werken met ruime voorraden.” En wij maar denken dat het aanhouden van veel voorraad juist zo old school bedrijfsvoering is.

... reageer