Bewezen: Design is effectief

Marc Vlemmings, 31 juli 2010

Inbreng van ontwerpers is wezenlijk.

Uit een studie van de Rotterdam School of Management blijkt dat de inbreng van ontwerpers een wezenlijke en positieve bijdrage levert aan de prestaties van een product.

Onderzoekers van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en van de TU Delft toonden aan dat de inbreng van ontwerpers een wezenlijke, positieve bijdrage levert aan de prestaties van een product. Voor hun onderzoek interviewden ze 400 managers in 163 bedrijven uit de dienstverlenende sector en de industrie. Het positieve effect betreft zowel de beleving van een product als de functionele eigenschappen ervan. Onder het begrip product vallen in het onderzoek ook huisstijlen, websites en verpakkingen. Het onderzoek Effectiviteit van Design is een initiatief van de BNO, die het Ministerie van EZ en de stichting Pictoright bereid vond om het mede te financieren. Dat design een positieve inbreng kan hebben op de prestaties van een onderneming werd al eerder langs indirecte weg aangetoond. In 2004 bleek uit onderzoek van de Britse Design Council dat de aandelenkoers van bedrijven met een goed designbeleid zich beter ontwikkelde dan de gemiddelde beurskoers. De Nederlandse onderzoekers betrokken designactiviteiten op het gebied van product, verpakking, website en huisstijl in hun onderzoek. Dat leverde inzicht op in de mate waarin design bijdraagt aan de prestaties van het product en aan het imago van ondernemingen. Ze gingen uit van een definitie van het begrip design die zowel de technische, functionele en ergonomische eigenschappen als de emotionele, expressieve en zintuiglijke omvat. Om de mate van de inbreng van ontwerpers te bepalen is gekeken naar hun aandeel in de diverse fases van de ontwikkeling van een product.

Het onderzoek leverde een aantal opmerkelijke resultaten op. Als bij de ontwikkeling van een product veel aandacht wordt besteed aan zowel het functionele design als aan het experience design, leidt dit tot een twintig procent hogere opbrengst. Designactiviteiten die de functionaliteit van een product betreffen leveren in financiële zin evenveel op als designactiviteiten gericht op de beleving van een product. Eenzijdige aandacht voor de functionele kwaliteiten kan de beleving van een product negatief beïnvloeden. Ook voor het imago blijkt een grote inbreng van ontwerpers positieve invloed te hebben. De opmerkelijkste bevinding van het onderzoek is dat hoe groter de vrijheid van ontwerpers is om ideeën te onderzoeken, des te groter het effect is op het experience design. Dat geldt zelfs als ze ideeën ontwikkelen die buiten het project vallen, want die kunnen in de toekomst kansrijke producten opleveren. Grote betrokkenheid van de opdrachtgever werkt in dat geval eerder contraproductief. De onderzoekers veronderstellen dat opdrachtgevers te dicht op hun producten zitten om de waarde van nieuwe ideeën goed te kunnen inschatten.

... reageer