Ootje Oxenaar

Redactie Items, 30 juni 2011

"Hovan Dienst"

Op 23 juni werd in het Stedelijk museum het door 010 uitgegeven en door Jan van Toorn ontworpen boek van Els Kuijpers over Ootje Oxenaar, ontwerper + opdrachtgever, gepresenteerd. Tijdens die presentatie memoreerde de auteur dat Oxenaar als ontwerper en vooral als hoofd van de Dienst Esthetische Vormgeving van de PTT gewerkt heeft vanuit een culturele agenda, die nu in tijden van radicale bezuinigingen op de cultuur bijna anachronistisch overkomt. Ook werd een tekst van Oxenaars collega bij de DEV, Paul Hefting, voorgelezen, waarin Oxenaar geportretteerd wordt als de speelse, genereuze man die hij is, en als de verstrooide maar effectieve ambtenaar die hij was. Items publiceert hier beide teksten in ingekorte versies.

 

Ootje Oxenaar en de DEV
Els Kuijpers

"In de lange carrière van Ootje Oxenaar weerspiegelt zich ook een geschiedenis van het Nederlandse grafisch ontwerpen, dat zich in deze vijftigjarige periode stormachtig ontwikkelde tot een hoogst belangrijke, primaire creatieve industrie van formaat maar waarin een intellectuele, artistieke of idealistische agenda steeds verder erodeerde.

Tegen deze ontwikkelingen wordt momenteel overal vruchteloos actie gevoerd. Het zijn de wrange resultaten van pragmatische politiek waaruit alle overwegingen van een publiek belang dat het economische overstijgt zijn verdwenen. Daarom wil mijn boek naast een eerbetoon aan Oxenaar, tegelijk een pleidooi zijn om die andere, culturele agenda van het grafisch ontwerpen niet te verzaken en er opnieuw in te investeren: in de ontwerppraktijk, in het ontwerponderwijs, waar we de kans maar krijgen."

> lees het hele artikel

 

Een brief van Ootje
Paul Hefting

"Om welke reden weet ik niet meer, maar in l983 kwam Ootje naar Haarlem om ons te bezoeken. Het Nederlandse woordje gezellig is hier op zijn plaats: de gezellen bezoeken elkaar en ineens werd Esther, onze dochter van 10, ook een gezel, die Ootje heel leuk vond. Ze vroeg hem een verhaaltje voor te lezen voor het slapen gaan. Dat vond Ootje prachtig. Zo geschiedde."

> lees het hele artikel

... reageer